Zasedání VKV pracovní skupiny na EME/uW semináři  Tři Studně 2009

 

V předvečer  EME/uW semináře Tři Studně 2009 se sešla VKV pracovní skupina ve složení OK1CA, OK1DCI, OK1DFC, OK1DIX, OK2PMU a OK2ZI.

 

VKV Skupina projednala stížnost OK1KFB na stanici OK2M a shledala ji jako neopodstatněnou. VKV Skupina doporučuje Radě ČRK zamítnou stížnost OK1KFB jako neopodstatněnou, protože ze strany OK2M nedošlo k porušení podmínek závodů na VKV.

 

VKV skupina diskutovala o:

 

·        procesu podávání stížností na vyhodnocení závodů, zejména pak o termínech pro podání stížnosti a termínu vyřízení. VKV Skupina doporučuje Radě ČRK definovat termín pro podávání stížností a termín pro jejich vyřízení a zahrnout ho do další revize podmínek pro závody na VKV.

·        problematice zneužívání sítě DX clusterů k dohodnutí  skedů během VKV závodů. VKV Skupina doporučuje OK stanicím zdržet se takového jednání, protože k dohodnutí skedů během závodu slouží jiné radioamatérské prostředky (typicky ON4KST) a ne síť DX clusterů. Situace během závodů roku 2009 bude monitorována a může vést až k nehodnocení dotyčné stanice v daném závodě. Uvedené pravidlo jasného zákazu domlouvání skedů během závodů v DX clusteru bude jako důvod pro nehodnocení stanice, zapracován do soutěžních podmínek pro rok 2010.

·        o vyhodnocovacích SW pro vyhodnocování VKV závodů. OK2ZI informoval, že od 2. Subregionálu 2009 bud pro vyhodnocování závodů používán výhradně SW LX v 1.30 a vyšší. SW je nově upraven OK1ZIA, který přislíbil SW podporu. Zdrojové kódy jsou volně dostupné. Dále byl diskutován problém vyhodnocování duplicitních spojení ve VKV závodech. VKV skupina nenalezla jednotný postoj k této problematice a na návrh OK2ZI doporučuje zorganizovat anketu k této problematice. Anketu zorganizuje OK2ZI a OK1CDJ. Závěr bude učiněn teprve na základě výsledků ankety. OK1DIX se seznámí s funkcí SW LX za účelem identifikace možných problémů a nejasností (jako např. výše zmíněný problém vyhodnocování duplicitních spojení) s cílem předložení k diskusi a vypracování přesných pravidel vyhodnocování VKV závodů.    

·        návrhu OK2ZI na zřízení emailové konference OK-VKV@crk.cz pro výměnu technických a provozních informací z oblasti VKV. Skupina jednohlasně podporuje zřízení takové konference. Další den byl tento návrh projednán v diskusi na semináři s kladným ohlasem. VKV Skupina doporučuje Radě ČRK zřízení emailové konference OK-VKV@crk.cz . Pravidla této konference definuje VKV Skupina a předá je administrátorovi před jejím zřízením.

·        návrhu OK1CA na zřízení funkce Mikrovlnného manažera, jehož úkolem by bylo sbírání infomací z oblasti uW provozu, EMC, EMI a poskytování těchto informací VKV Skupině, Radě ČRK a OK VKV manažerovi. VKV skupina hledá pro tuto práci vhodného kandidáta.

 

 

24.4.2009                                                              Zapsal                       OK2ZI