19. EME a MW seminář

Ve dnech 9. až 11.4.2010 proběhl již tradiční EME a MW seminář v Hotelu Horník na Vysočině. Letošního ročníku se zúčastnilo 107 přihlášených a dalších 20 návštěvníků se zaregistrovalo v průběhu soboty a nepožadovali žádný další servis, kromě možnosti vstupu do přednáškového sálu. Mimo účasti hamů z OK se semináře účastnili rovněž přátelé z OM, SP a DL. Ohlas na uspořádaný seminář od účastníků byl opět velmi kladný, a tak, pokud zdraví bude sloužit a čas dovolí, doufáme v uspořádání jubilejního 20. EME a MW semináře příští rok. ( O atraktivnosti našich seminářů svědčí i to, že si OK2KKW nechali pořídit zvukový záznam z prezentace Pavla OK1AIY aniž by požádali organizátory o svolení a ihned i s prezentací jej umístili na své stránky, ačkoliv Pavel připravil tento materiál po dohodě s OK1DFC právě pro EME a MW seminář. )

Nahrávka nebyla  pořízena na základě objednávky nýbrž o vlastní vůli Roberta OK1FEN. Škoda že nikoho z nás předem neinformoval. S Robertem jsme si již věc vysvětlili. OK VHF club nemá problém s takovouto činností, pouze chce být o takovýchto aktivitách informován jak se tomu stávalo i v minulosti. Účastníci semináře si platí manipulační poplatek a prezentace jsou připravovány právě pro ně. 

Rovněž již někteří účastníci nabídnuli prezentace a tak snad ani s programovou náplní pro příští rok nebude žádný problém. Organizační výbor OK VHF clubu děkuje všem účastníkům za přízeň a návštěvu semináře a doufáme, jak uvedeno výše, na shledanou v roce 2011.

Pro letošní rok nebyl vydán sborník na CD a prezentace jsou jako odkazy na této stránce.

Poděkování za organizaci patří rovněž Zdeňkovi a Jirkovi, juniorům od OK1DFC, kteří se postarali o prezenci a další logistiku semináře.

Do síně slávy OK VHF clubu byl za celoživotní výsledky a mimořádné zásluhy při reprezentaci značky OK uveden Miroslav KASAL Ing. OK2AQ ex. OK2AQK. Mirek svojí dlouholetou činností reprezentuje OK amatéry v družicových programech AMSAT.

OK VHF club, jako již tradičně, vyhodnotil kategorii Multi Single a Multi Multi v závodě IARU I. regionu UHF SHF 2009 a předal plakety stanicím na prvních třech místech každé kategorie.

Program semináře byl zahájen 10.4. v 09:00 právě předáním ocenění.

Zahájení 19. EME a MW semináře 2010 Frantou OK1CA Zaplněné auditorium účastníky semináře
Do síně slávy OK VHF clubu uveden Mirek OK2AQ Plakety za vyhodnocení UHF IARU kontestu 2009 v kategoriích Multi-single a Multi-multi
Poháry pro MČR za práci na VKV v roce 2009 předal Karel OK2ZI 1. místo single Michal OK1VM
2. místo single Honza OK1IA 3. místo single  Pavel OK1AIY
Vyhodnocení MČR 2009 v kategorii Multi - poháry opět předal Karel OK2ZI

1. místo OK5Z

2. místo OK1KJB

3. místo OL9W

Gratulujeme ještě jednou všem oceněným stanicím k vynikajícímu výsledku. Podle názoru mnohých účastníků se jedná opravdu o velmi těžkou soutěž, kde dosáhnout právě na tyto pozice znamená být na všech pásmech, téměř ve všech závodech a ještě dosáhnout dobrých umístění.

Za vyhodnocovatele UHF - SHF kontestů OK1KIR předal ocenění Jirka OK1DCI Gratulujeme ještě jednou všem oceněným.
První prezentací bylo shrnutí EME aktivit a výsledků v OK za uplynulé období. Je potěšitelné sledovat jak narůstá počet aktivních EME stanic a z OK se tak pomalu stává EME velmoc. Franta doplnil prezentaci řadou obrázků a mnozí kdo právě na EME začínají se zúčastnili na semináři. Prezentace 

Franty OK1CA je ke shlédnutí zde.

Následovala velmi zajímavá prezentace Jirky OK1RI o anténách a anténních systémech. Jirka na několika modelacích demonstroval možnosti komerčně vyráběných antén a postupy pře sestavování a využití anténních systémů. Velmi zajímavé byly informace o pokusech s G0KPW v pásmu 144 MHz.

Jirka OK1RI v diskusi k tématu antén s účastníky semináře.
 Philip DL2AM měl velmi zajímavou prezentaci o "otáčecím" zesilovači 76 GHz a dosaženém rekordu v pásmu 76 GHz. Díky Milanovi OK2IMH za tlumočení Philipovi přednášky.
Karel OK2ZI společně s Jirkou OK1RI podal informace z konference IARU která proběhla ve Vídni. Zajímavá diskuse se rozproudila právě k některým tématům a Karel s Jirkou vysvětlili postupy při projednávání právě některých neurotických bodů našeho hobby.

Karel OK2ZI se rovněž zhostil prezentace o nově spuštěných majácích OK0EQ v pásmu 1296 a 2320 MHz po kliknutí na linku si můžete prezentaci stáhnout.

Velmi zajímavou přednášku o rozvoji mikrovln v OK připravil Pavel OK1AIY. Rozsah prezentace byl úžasný a z časových důvodů se nedalo promluvit o všem. S Pavlem jsme se dohodnuli na pokračování tohoto pro nás velmi zajímavého tématu. 

Prezentace Pavla ve formátu PDF je ke stažení zde.

Velmi zajímavou prezentaci Cassegrainového ozařovače pro 10 GHz připravil Milan OK2BFF. Jedná se o pokračování již prezentovaného systému, který Milan používá na 47 GHz.

Praktická realizace systému.

Prezentace je ke stažení zde.

Tradičně již na našich seminářích Franta OK1CA společně s Jirkou OK1DCI proměřují přinesená zařízení, což jak si myslíme" přispívá ke zkvalitňování výbavy našich stanic a předpokládáme že budeme v této činnosti pokračovat i v budoucnu. Na obrázcích Jirka při měření spektra a Franta při měření šumového čísla LNA.

Ve finále Franta OK1CA shrnul výsledky měření.

Další přednášky ze kterých nebyla pořízena fotodokumentace, neb prezentující se sám nevyfotí :-)  

EME pětipásmová expedice E77DX - OK1DFC-OK3RM-OK3VM

Koncepce TRV 2320 MHz pro EME provoz

Výše uvedené prezentace si můžete stáhnout a prohlédnout po kliknutí na link.

 

Na vše uvedených obrázcík fotografie historických zařízení od Pavla OK1AIY, které byly použity při jeho prezentaci. Rovněž byl k mání deník, který přivezl Standa OK1WDR se spojeními z uvedené doby.
back to main page