CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

DISKUZNÍ KLUB

 

     Panelová diskuse Českého Radioklubu – příspěvek OK1CA

Dne 26.dubna 2003 uspořádal Český Radioklub u příležitosti svého výjezdního zasedání v Hradci Králové panelovou diskusi, na kterou jsem byl jako zástupce OK VHF Clubu pozván. Podle pozvánky se měla projednat diskusní témata:

1. Podněty ke změnám předpisů

2. Návrhy rozpočtových zásad

3. Krajské uspořádání

4. Všeobecná výměna zkušeností

Diskuse se zúčastnilo mimo mě 8 členů rady ČRK a vedoucí skupin Packet radio OK1GB a HST OK1MCW, diskusi řídil OK1AGE. Trochu mě překvapilo, že ve stejné době v jiné místnosti probíhalo jednání krajských manažérů ČRK za účasti OK1MP a OK1VJV. Domníval jsem se, že např. bod 3. „Krajské uspořádání“, by mohl krajské manažery zajímat.

Jako zástupce organizace zabývající se převážně činností na VKV, jsem měl zájem o diskusi na toto téma. Bohužel nepřítomnost VKV manažera OK2ZI situaci příliš neprospěla. Upozornil jsem přítomné na obavy z konfliktů s komerčními aktivitami v pásmech 432 MHz, 1296 MHz a 10 GHz. Podle názoru OK VHF Clubu je třeba zvýšit aktivitu při jednání jak s IARU tak ČTÚ a je třeba k tomu využít všech možností. Byl jsem informován o připravovaném jednání ČRK a ČTÚ. Vyjádřil jsem se kriticky k VKV pracovní skupině, jak k personálnímu obsazení, tak k aktivitě. Vzhledem k nepřítomnosti VKV manažera mi bylo doporučeno problémy na VKV řešit s ním na letošním Mikrovlnném setkání.

O situaci ve svých pracovních skupinách referovali OK1GB a OK1MCW a ostatní diskusní příspěvky se týkaly záležitostí ČRK. Diskuse skončila po cca 1,5 hodině.

Bohužel musím konstatovat, že mě tato panelové diskuse velmi zklamala, jak organizačně tak obsahově a znamenala pro mě pouze ztrátu času.

 

 

František Střihavka OK1CA

prezident OK VHF Clubu