CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Obrázky v galerii: Seminář 2010

Autor OK1AXH. Fotogalerie vytvořena 12. 5. 2010.

aiy-mikro1

aiy-mikro2

aiy-mikro3

aiy-singl

aq-plaketa

bff1

bff2

ca-mereni

caeme09

dl2am1

dl2am2

dl2am3

his1

his2

his3

his4

his5

his6

ia-singl

img-0752

img-0753

mereni1

mereni2

ok1kjbmult

ok5zmult

ol9wmult

plakety

pohary

posluch2

posluchaci

ri-diskuse

ri-preso

uhf091

uhf092

uhf093

vm-ingl

zahajeni

zahajeni2

zi-info