OK-VHF club

VHF Aurora:status
E-skip 2 m:status
E-skip 4 m:status
Solar X-rays:status
Geomag.Field:status
CURRENT MOON PHASE
Nejnovější ceny:
NOVINKY-AKCE-VÝPRODEJ

Logo-GES

 
Myš: Lat.: Lon.: Vzdálenost: Azimut: Azimut zpět:
Volby:
Vlastní QTH:

Loc.:

Lat.:

Lon.:

Zapnout:
Mřížka lokátorů:
Názvy lokátorů:
Dešť.radar EU:
Home icon.:
Default:
Zobrazit:
Souř. D°M'S.ss":

Zobrazit majáky:
Beacon list from: beacons.cc-3.net
Zobrazit velké ant.:
Hledat lokátor:
Obnovení radaru za: 
    
Obnovit nyní reload.png
Stručné info: Info Využití Google mapy pro radioamatérské účely.
Stránka zobrazuje standardní mapu ze serveru Google maps se všemi jejími běžnými možnostmi a volbami. Pomocí rozhraní Google maps API (v.3) jsou do této mapy doplněny radioamatérské utility. Nejedná se o nic nového, totéž se v různých podobách objevuje na řadě stránek. Pokusil jsem se o soustředění, zjednodušení ovládání a hlavně o přepis scriptu do Google API verze 3, protože API verze 2 již není zcela podporováno.
Základní funkce mapy:
Pohyb myši po obrazovce ukazuje v horním „stavovém” řádku, QTH lokátor místa ukazatele, jeho převod na zeměpisné souřadnice a vzdálenost, azimut a zpětný azimut do vlastního QTH. Vzdálenosti jsou počítány zjednodušeně, na standardní kouli o poloměru 6371,3km. Pomocí volby „Souř. D°M'S.ss":” je možné přepnout zobrazení souřadnic z desetinného vyjádření stupňů na stupně minuty a vteřiny na dvě desetinná místa. Vlastní QTH je defaultně nastaveno na geometrický střed ČR – JN79QR (08pm). Změna se provede kliknutím na kterékoliv místo mapy při libovolném zobrazení a měřítku. Po kliknutí se zvolené místo potvrdí a zapíše jako vlastní QTH lokátor. Červená ikona domácího QTH je pak volitelně zobrazena na mapě a v prvním řádku levého panelu mapy je zobrazen Vlastní QTH lokátor a jeho vyjádření pomocí zeměpisných souřadnic. Program pracuje vnitřně vždy s DESETIMÍSTNÝMI lokátory, to znamená dvojice pro „Field”, „Square”, „Subsquare”, „Extended square” a „Extended subsquare”. Při méně přesném zadání program vnitřně doplní QTH do středu nejmenšího zadaného „čtverce”. To znamená, že je pro vyhledání možné ručně vkládat 2, 4, 6, 8 nebo desetimístný lokátor. Ve stavových řádcích jsou poslední čtyři nebo dva znaky v desetimístném QTH lokátoru zobrazeny pouze při podrobnějším měřítku mapy a pro přehlednost vždy v závorkách. V panelu mapy je dále možné zapnout nebo vypnout zobrazení mřížky souřadnic QTH lokátorů a jejich názvů. Barvy sítě a názvů jsou odlišné pro různé typy mapy a liší pro Fields, Squares, Subsquares a Extended squares. Podrobnost jejich zobrazení je závislá na zvoleném měřítku zobrazení mapy.
EU radar oblačnosti:
Pro základní info o možnosti RS je mapa doplněna radarovými snímky dešťové oblačnosti nad západní Evropou. Server Meteox.com poskytuje čtyři aktuální snímky v patnácti minutovém intervalu za poslední hodinu. Dosah radaru je označen červeným rámečkem a zobrazení se obnovuje automaticky po deseti minutách, případně je možné tlačítkem aktualizovat kdykoliv. Bohužel je nyní mapa tohoto serveru "neprůhledná", takže její zobrazení na této stránce překryje ostatní funkce. Komplexnější radarový přehled poskytuje český Radar EU, dostupný v menu Odkazy….
Veškerá nastavení typu mapy, jejího středu, měřítka, vlastního QTH, zobrazení nebo skrytí mřížky, názvů, majáků a radaru jsou zapisována do cookies a Váš prohlížeč si je tak pamatuje pro další spuštění na stejném počítači.
Majáky:
V programu je také možnost zobrazit VKV majáky od 40MHz do 76GHz podle mírně upraveného seznamu v IARU R1 VHF Beacon List na adrese http://data.dcc.rsgb.org/ (aktualizace z 6.2.2014). Současně lze zobrazit majáky pouze pro jedno pásmo. Každý maják je zobrazen pomocí ikony na každém pásmu jinou barvou. Při přejetí myši nad ikonou se zobrazuje titulek se značkou a QTH majáku. Po kliknutí se v informačním okně zobrazí všechny dostupné detaily o majáku.
Velké antény:
Výběr z našeho seznamu velkých antén pro jejich detailní zobrazení na mapě. Po volbě se zobrazení mapy přepne do satelitního zobrazení a na maximální možné zvětšení dostupné pro zvolené místo.
Hledat lokátor:
Po zapsání libovolného 2, 4, 6, 8 nebo 10 místného lokátoru se orámovaný čtverec objeví na obrazovce, měřítko a umístění mapy je přizpůsobeno výsledku. Pro návrat do základního zobrazení pak slouží checkbox „Default:”.

Další možnosti budou postupně doplňovány podle potřeb, požadavků a mých schopností programování.