CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES
Myš: Lat.: Lon.: Vzdálenost: Azimut: Azimut zpět:
Volby:
Vlastní QTH:

Loc.:

Lat.:

Lon.:

Zapnout:
Mřížka lokátorů:
Názvy lokátorů:
Home icon.:
Default:
Zobrazit:
Souř. D°M'S.ss":

Zobrazit majáky:
Beacon list from: beacons.cc-3.net
Zobrazit velké ant.:
Hledat lokátor:
Stručné info: Info Využití Google mapy pro radioamatérské účely.
Stránka zobrazuje standardní mapu ze serveru Google maps se všemi jejími podstatnými možnostmi a volbami. Pomocí rozhraní Google maps API (v.3) jsou do této mapy doplněny radioamatérské utility. Nejedná se o nic nového, totéž se v různých podobách objevuje na řadě stránek. Pokusil jsem se o soustředění, zjednodušení ovládání a hlavně o přepis scriptu do Google API verze 3, protože API verze 2 již není podporováno.

Základní funkce mapy:
Pohyb myši po obrazovce ukazuje v horním „stavovém” řádku, QTH lokátor místa ukazatele, jeho převod na zeměpisné souřadnice a vzdálenost, azimut a zpětný azimut do vlastního QTH. Vzdálenosti jsou počítány zjednodušeně, na standardní kouli o poloměru 6371,3km. Pomocí volby „Souř. D°M'S.ss":” je možné přepnout zobrazení souřadnic z desetinného vyjádření stupňů na stupně minuty a vteřiny na dvě desetinná místa. Vlastní QTH je defaultně nastaveno na geometrický střed ČR – JN79QR (08pm). Změna se provede kliknutím na kterékoliv místo mapy při libovolném zobrazení a měřítku. Po kliknutí se zvolené místo potvrdí a zapíše jako vlastní QTH lokátor. Červená ikona domácího QTH je pak volitelně zobrazena na mapě a v prvním řádku levého panelu mapy je zobrazen Vlastní QTH lokátor a jeho vyjádření pomocí zeměpisných souřadnic. Program pracuje vnitřně vždy s DESETIMÍSTNÝMI lokátory, to znamená dvojice pro „Field”, „Square”, „Subsquare”, „Extended square” a „Extended subsquare”. Při méně přesném zadání program vnitřně doplní QTH do středu nejmenšího zadaného „čtverce”. To znamená, že je pro vyhledání možné ručně vkládat 2, 4, 6, 8 nebo desetimístný lokátor. Ve stavových řádcích jsou poslední čtyři nebo dva znaky v desetimístném QTH lokátoru zobrazeny pouze při podrobnějším měřítku mapy a pro přehlednost vždy v závorkách. V panelu mapy je dále možné zapnout nebo vypnout zobrazení mřížky souřadnic QTH lokátorů a jejich názvů. Barvy sítě a názvů jsou odlišné pro různé typy mapy a liší pro Fields, Squares, Subsquares a Extended squares. Podrobnost jejich zobrazení je závislá na zvoleném měřítku zobrazení mapy.

Veškerá nastavení typu mapy, jejího středu, měřítka, vlastního QTH, zobrazení nebo skrytí mřížky, názvů, majáků a radaru jsou zapisována do cookies a Váš prohlížeč si je tak 1. měsíc pamatuje pro další spuštění na stejném počítači.

Majáky:
V programu je také možnost zobrazit VKV majáky od 40MHz do 76GHz podle mírně upraveného seznamu v IARU R1 VHF Beacon List na adrese http://data.dcc.rsgb.org/ (aktualizace z 6.2.2014). Současně lze zobrazit majáky pouze pro jedno pásmo. Každý maják je zobrazen pomocí ikony na každém pásmu jinou barvou. Při přejetí myši nad ikonou se zobrazuje titulek se značkou a QTH majáku. Po kliknutí se v informačním okně zobrazí všechny dostupné detaily o majáku.

Velké antény:
Výběr z našeho seznamu velkých antén pro jejich detailní zobrazení na mapě. Po volbě se zobrazení mapy přepne do satelitního zobrazení a na maximální možné zvětšení dostupné pro zvolené místo.

Hledat lokátor:
Po zapsání libovolného 2, 4, 6, 8 nebo 10 místného lokátoru se orámovaný čtverec objeví na obrazovce, měřítko a umístění mapy je přizpůsobeno výsledku. Pro návrat do základního zobrazení pak slouží checkbox „Default:”.

Další možnosti budou postupně doplňovány podle potřeb, požadavků a mých schopností programování.