CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Informační stránka

OK VHF Club je volné sdružení zájemců o EME / VHF / UHF / SHF radioamatérskou problematiku a přátelské mezilidské vztahy. S patřičnými důsledky neuznává hlupáky, kariéristy, pleticháře a jim podobné.


OK VHF Club z.s.

IČ: 43776345

Rašínova 401, Unhošť, PSČ: 27351

 Přeregistrace z Občanského sdružení na Zapsaný spolek je platná od 3.10.2016.

 


Založení OK VHF Clubu

Přepis materiálu MV ČSFR ze 4.2.1991

 


 

Zápis ze schůze přípravného výboru OK VHF Clubu – Dolní Kralovice 12.1.1991
(přepis originálu z registrace u Min.vnitra ČSFR)
 
1. Byl zpracován návrh stanov sdružení – viz příloha, zažádat o registraci.
 
2. Zvolen výbor sdružení ve složení:
    předseda – Josef Ivan OK3NA – SK 2009
    místopředseda a hospodář – Petr Hrabák OK1AXH – SK 2019
 
    jednatel – František Střihavka OK1CA
 
3. Pro účely sdružení bude založen běžný účet – dispoziční právo – P. Hrabák a F. Střihavka
 
4. Vydávání informačního zpravodaje zajistí OK1AXH, bude informovat o akcích OK-VHF Clubu během roku.
 
5. Členská schůze OK-VHF Clubu se uskuteční během ledna 1992.
 
Za výbor:    (podepsáni V.R.)
         Josef Ivan OK3NA - SK 2009
 
         František Střihavka OK1CA
         Petr Hrabák OK1AXH – SK 2019 
 
Prezenční listina:
Přípravný výbor OK VHF Club
Dolní Kralovice 12.1.1991
 
Jméno a příjmení        rod. číslo        bydliště podpis
 
Zdeněk Samek
Zdeněk Štěrbáček – SK 2021
 
Milan Kukla
Pavol Zajac
Josef Černík
Petr Hrabák – SK 2019
Milan Gütter
Jozef Ivan – SK 2009
 
František Střihavka
Jan Zika

 

Rodná čísla a bydliště neuvádíme, zákon na ochranu osobních údajů, originál je však obsahuje a je k nahlédnutí u OK1AXH.....
 
Dále následuje příloha – stanovy sdružení
Tyto stanovy jsou uveřejněny na stránce Stanovy
 
Na papíře je navíc razítko a podpis Ministerstvo vnitra ČSFR a razítko:
Registrace provedena 4.2.1991
Dále je tam dopsáno jednací číslo: VSP/1–4755/91-k
 
V šanonu jsou dále vložené desky pro každý rok až do konce roku 2002,
které obsahují veškeré pokladní doklady, faktury a výpisy z účtů,
Vše je pečlivě kontrolováno účetní a je bez chyby.

 

Po rozdělení ČSFR 1993 došlo k následující úpravě:

 

Výkonný výbor OK VHF Clubu:

František STŘIHAVKA – OK1CA – president clubu

Zdeněk SAMEK – OK1DFC – vicepresident clubu


 


Scan jídelního lístku z památného dne 12.1.1991