CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Informace k přehledu prvních QSO z OK do zahraničí

Přehled prvních spojení pod značkou OK do jiné „ARRL DXCC entity“  na našich stránkách se v současné době týká jednotlivých pásem od 144 MHz výše. Nezaměňujeme termín „DXCC entita“ s termínem „země“. Země (stát) je politický termín, a politika by neměla mít (pokud možno) s radioamatéry nic společného.
Používáme tedy pro náš seznam První OK-DXCC platný seznam entit organizace ARRL, která vydává diplom DXCC vycházející ze stejného seznamu. Tento seznam ne vždy souhlasí s oficiálními seznamy ITU nebo následně IARU.

Dále také vědomě porušujeme ARRL „podmínky DXCC“ a za první spojení do zahraničí považujeme to které bylo uskutečněno nejdřív, bez ohledu na to zda bylo uskutečněno z DXCC entity 218 s prefixem OK O[L-M] před 1.1.1993 nebo po rozdělení Československa z DXCC entity 503 s prefixem OK nebo OL. Shodně si v OK VHF Clubu myslíme že to je správné rozhodnutí z důvodu úcty vůči našim předchůdcům, ať již sídlili na území Čech, Moravy, Slezka nebo Slovenska.

QSO s novými entitami („zeměmi“) jsou do tohoto seznamu zařazována tak jak se o nich kdekoliv dozvíme, bez nároku na záruku správnosti. Jediným dokladem o správnosti QSO může být platnost DXCC entity podle ARRL a kopie QSL lístku (případně i výpis z LoTW nebo jiné elektronické formy potvrzení), kterou zveřejníme přímo na našich stránkách, případně jako odkaz na jiné stránky se zveřejněným obrázkem (dokumentem) s uvedením původu v titulku při jeho zobrazení. V případě pochybnosti o správnosti zveřejněných údajů prosím neváhejte poslat opravu se správnými údaji, nejlépe i s kopií QSL lístku.

 

Stručná historie původu této tabulky:

Přehled First OK Abroad vznikl na konci padesátých let minulého století a zasloužil se o něj OK1VR, který jej dlouhou dobu vedl a udržoval. Postupně na tomto přehledu pracovala řada dalších a stal se jakýmsi oficiálním seznamem prvních spojení, ne vždy zcela správným. Na začátku devadesátých let tento úkol převzal nově vzniklý OK VHF Club podle tabulek Honzy OK1VAM uveřejněných v Radioamatérském zpravodaji č. 4/1990 (viz. galerie pod textem). Na udržování seznamu pracovali hlavně OK1CA, OK1DAI, OK1DFC, OK1TEH, OK1VAM, a řada dalších. V roce 2002, po vzniku webového portálu OK2KKW se tento seznam stal jeho samozřejmou součástí. Obrovské množství práce na seznamu od té doby dělá prakticky jen Matěj OK1TEH. O rok později vznikly také stránky OK VHF Clubu a přehled prvních spojení se na něm rovněž objevil jako odkaz. Od prvního pololetí 2006, z důvodu vypnutí původního webu byl tento přehled umístěn a udržován také na stránkách OK VHF Clubu.

Na začátku roku 2014 jsem se jako nový správce našich stránek rozhodl „naší“ tabulku již nezveřejňovat a místo ní opět pouze odkazovat na web OK2KKW.

Toto své rozhodnutí jsem asi po půl roce z různých důvodů přehodnotil a přehled prvních spojení jsem vytvořil znovu, již ne jako statickou HTML stránku, ale jako databázovou tabulku, která umožňuje kromě snadnější údržby také změnu řazení záznamů později snad i vyhledáváni.

To znamená, že opět existují minimálně dva nezávislé přehledy, které zobrazují každý trochu jinak prakticky totéž. Ten náš rozhodně nepovažuji za nějaký „oficiální přehled pro značku OK“ a domnívám se, že totéž platí i o přehledu na webu OK2KKW. Drobné rozdíly v obou přehledech považuji za nevýznamné, vzniklé pouze rozdílnou filosofií přístupu k tématu, nebo prostě jen množstvím práce a času věnovaného správě a údržbě dat tabulky. Pokud budu nucen kterýkoliv záznam změnit, důvod bude vždy uveden v poznámce.

Při zobrazení obrázků QSL lístků využívám kromě obrázků uložených na webu OK VHF Clubu hlavně také obrázky zveřejněné na jiných stránkách, vždy s informací odkud pocházejí v titulku. V době vzniku (začátek července 2014) tabulka odkazuje celkem na 482 obrázků lístků, z toho 285 obrázků na stránkách www.ok1kir.cz, 154 obrázků na stránkách www.ok2kkw.com, 8 obrázků na stránkách www.ok1rd.com a 35 „vlastních“ obrázků uložených na stránkách www.vhf.cz. Obrázky uložené přímo na stránkách OK VHF Clubu jsou majetkem vlastníka, který je poskytl a je nutné požádat o jeho souhlas s dalším případným publikováním.

Pevně věřím, že toto duplicitní zveřejnění nezpůsobí příliš mnoho vášní a že jiný způsob zobrazení najde své příznivce. Jakékoliv připomínky, návrhy změn a hlavně opravy případných chyb uvítám na své mailové adrese.
73, Petr OK1AXH

Zpět na tabulku prvních spojení

 

V obrázkové galerii níže, je kopie osmi stránek z Radioamatérského zpravodaje č. 4/1990, které nám všem sloužily jako podklad pro obnovení přehledu.