OK-VHF club

VHF Aurora:status
E-skip 2 m:status
E-skip 4 m:status
Solar X-rays:status
Geomag.Field:status
CURRENT MOON PHASE
Nejnovější ceny:
NOVINKY-AKCE-VÝPRODEJ

Logo-GES

 

Závazná pravidla žebříčku OK EME Toplist

Tento přehled je sestaven na základě údajů deklarovaných účastníky. Za správnost odpovídá účastník. Pro žebříček jsou platná pouze EME spojení. OK EME Toplist je aktualizován průběžně, nejpozději však na konci čtvrtletí. Každá EME stanice, pracující z jednoho WW lokátoru, může být započítána pouze jednou.

Základním údajem pro pořadí je počet EME stanic (#initiálů). Definice EME initiálu byla stanovena historicky, dohodou EME komunity. Její popis je zveřejněn na stránkách G4RGK.

Volný překlad definice:
Co je EME #Initial?
EME QSO znamená, že si obě stanice vyměnily obě značky, oba reporty a obě potvrzení prostřednictvím EME cesty.
Pro reporty by měl být použitý systém TMO nebo RST (QSO není platné s reportem „T“).
Použití jiné cesty (ne EME) pro potvrzení jakékoliv části QSO v jeho průběhu, ruší platnost spojení!

#Initial QSO se vztahuje ke stanici, to znamená, že se vždy počítá jen první QSO se stanicí, bez ohledu na to jaká je použitá značka.
Nepočítají se další značky na stejné stanici, rodinní příslušníci, návštěvy, hosté, závodní a příležitostné značky, změna značky, atd., používající stejnou stanici.
Naopak jako další #Initial se počítá stejná stanice, pokud vysílá z jiného čtverce (JO70 – JN79).

Pokud stanice neobnoví hlášení do tří let od své poslední aktualizace, bude označena jako „NOT QRV“ a její záznam může být přesunut do archivního souboru. Tento soubor bude i nadále dostupný na stránkách ke stažení. K obnovení je dostačující jednoduchá e-mailová zpráva pro každé pásmo a druh provozu: „Od posledního hlášení nedošlo k žádné změně“…

 

Význam jednotlivých sloupců v tabulce: (pro platnost zápisu musí být vyplněny minimálně sloupce Mode, Band, Call, WW a WKD)
Mode: Analog – Druhy provozu CW, SSB, (FM)
Digital – Všechny druhy digitálních provozů
Mix – Digital + Analog mode
Band: Pásmo od 50 MHz výš
CALL: Značka hodnocené stanice
WW: Vlastní 4 místný lokátor (pro tuto tabulku platí pouze spojení navázaná z uváděného lokátoru)
WKD: Počet různých stanic s nimiž bylo pracováno na jednotlivém pásmu (#initials – viz odkaz)
DXCC: Počet platných zemí dosažených EME provozem
WAS: Počet států USA dosažených EME provozem, nebo rok splnění podmínek diplomu WAS.
    
SQR: Počet čtverců (square – čtyřmístných) dosažených EME provozem
FIELDS: Počet polí (fields JM, KN, JO, atd) dosažených EME provozem
WAC: Počet jednotlivých kontinentů s nimiž bylo pracováno EME provozem, nebo rok splnění podmínek diplomu WAC (v tabulce mix je jen uvedeno zda WAC ano a pro jaký mode)
ODX: Nejdelší dosažené QRB EME provozem
ODX CALL: Značka stanice ODX
Last update: Datum zápisu posledního hlášení došlého od účastníka. Datum aktuálního roku je barevně zvýrazněné.
qrv: Pomocný sloupec aktivní stanice. (zobrazí se jako „NOT QRV“ místo datumu).
id_mode: Pomocný sloupec pro seskupení podle Mode. (nezobrazuje se).
id_band: Pomocný sloupec pro řazení podle pásma. (nezobrazuje se).
WEB: Adresa stránek stanice. (zobrazí se formou odkazu na CALL).
id: Pomocný sloupec. (nezobrazuje se).
Informace o změnách posílejte nyní prosím Petrovi OK1AXH
Formulář pro hlášení do EME TOP
Změny v podmínkách OK EME Toplistu jsou stanovené vedením OK-VHF clubu a jsou platné od 1.1.2014
Zpět na OK EME Toplist