CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Síň Slávy - OK1UFL

ok1ufl-plaketa


Miloslav Skála OK1UFL

Míla začal být aktivní na VKV v kolektivní stanici OK1KZN a začátkem osmdesátých let získal vlastní koncesi pod značkou OK1UFL.

Je výborný konstruktér v oblasti mikrovlnn a velmi populární jsou jeho stabilní oscilátory pro mikrovlnné transvertory, kterých vyrobil desítky.

Je aktivních na všech VKV pásmech, převážně mikrovlnných až do kmitočtů 248 GHz.

Vyrobil i několik radioamatérských majáků.

Dosáhl též řady výborných výsledků ve VKV závodech, jak v OK, tak mezinárodních.

Popularizaci mikrovlnn přispěl i svými prezentacemi na mikrovlnných seminářích.