CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

ARI EME kontest 2021-jarní část u OK2AQ

Datum: 28. 4. 2021 (Od:OK1DFC)

ARI EME kontest 2021-jarní část u OK2AQ
DL0SHF

 

S informacemi o své EME aktivitě se s námi podělil i Mirek OK2AQ. Mirku TNX a Congrats !!!

A.R.I. EME TROPHY – SPRING 2021 & OK2AQ

Týden po DUBUS kontestu na 10 GHz and up se uskutečnil A.R.I. EME – jarní část. Počasí se trochu umoudřilo i když bylo stále velmi chladno. Deklinace byla nižší a také spread se snížil i když v nejvyšších polohách Měsíce stále dosahoval velkých hodnot. I v týdnu mezi závody se zdařila nějaká spojení včetně init SM7FWZ módem Q65–60D. Stejným módem jsem začal závod spojením s VK3NX a zopakovali jsme si ho CW při malém spreadu jako nový CW init. Následovala spojení Q65 s ES5PC a s VK7ZBX z Tasmánie, který měl 60 cm parabolu a výkon 30 W. Opět jsme pociťovali absenci stanic z USA, čestnou výjimkou byl krátce WA3RGQ. Nové init se dařilo získat více na CW než Q65, u mne to byli IZ2DJP a SM6PGP. Celkem jsem v závodě udělal 24 QSO z toho 10 CW. Výsledkem dvoutýdenní aktivity v pásmu 3 cm je 65 spojení, z nichž některá byla vskutku zajímavá. On-line deník je na http://www.urel.feec.vutbr.cz/…_LOG_10G.htm

Rovněž práce s novým módem Q65 v řadě jeho variant přinesla poučení a výbornou zábavu. Maják DL0SHF pracuje velmi dobře a jeho silné signály je možné zachytit i opravdu malou aperturou. Přikládám obrázek jeho signálu Q65–60E při malém spreadu.