CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Nový mód Q65 ve WSJT-X

Datum: 5. 3. 2021 (Od:OK1DFC)

Nový mód Q65 ve WSJT-X
24GHz TRV ve feed pointu paraboly

 


Joe K1JT a tým vydali novou verzi SW WSJT-X, která přináší pro EME provoz nové možnosti. Test a několik informací v pokračování příspěvku.

Nový mód Q65 u WSJT-X

Někdy na začátku prosince minulého roku mě oslovil Joe K1JT, zda bych neměl zájem o testování nové verze program WSJT-X. Psal mi, že se konečně dostal společně s G4WJS, K9AN a IV3NWV k realizaci nového módu do programu, který by měl o 2 až 3dB vylepšit citlivost programu pro dekódování signálů EME na mikrovlnných pásmech. Hlavní výhodou je prodloužení periody vysílání jedné relace až na 120 vteřin a prodloužení délky jednotlivých tónů. Tím má přijímací strana lepší podmínky signál „přečíst“ v šumu, nebo pod šumem i při relativně velkém spreadu. Samozřejmě jsem souhlasil, jelikož pro pásmo 47 GHz by to mohlo mít zásadní přínos pro realizaci spojení i s výkonem okolo 10W nebo méně. Do testování mikrovlnných pásem byl zapojen ještě Rex VK7MO a Charlie G3WDG. Bylo potřeba realizovat několik spojení na co nejvyšším kmitočtu k ověření toho přínosu. Jelikož prozatím reálně použitelné vychází pásmo 24 GHz, rozhodnuli jsme se použít právě toto pásmo. Všechny vaw soubory z pokusů byly pečlivě ukládány a posílány k analýzám K1JT. Verze SW se několikrát během měsíce prosince a ledna 2021 měnila a upravovala. V současné době testujeme verzi WSJT-X 2.4.0-rc2 . Bob KA1GT ještě napsal speciální SW pro analýzu nahraných vaw souborů a tak se stále pracuje a vylepšuje. Abychom měli úplné informace, jsou spojení navazována i původním módem QRA64 a potom se hned přechází na nový mód Q65–60D, nebo 60E, aby podmínky testu byly pokud možno co nejvíce shodné. Také jsme s úspěchem testovali mód Q65–120D a E. Vybíráme k testům „špatné“ EME podmínky s velkým spreadem až 500Hz tak, abychom měli jistotu, že to opravdu pomáhá. V budoucnu zde uveřejním i celkové výsledky a souhrny. Jak jsme tedy testovali. V prosinci 2020 to byly pokusy s DL0SHF, který dálkově provozuje Charlie G3WDG – DL3WDG. Je to shodné zařízení, které je používané i jako EME maják DL0SHF pro pásmo 24 GHz. Charlie naše úvodní snažení shrnul do tohoto textu:

První Q65 EME QSO bylo navázáno 10. prosince 2020, s OK1DFC (24GHz). G3WDG provozoval stanici DL0SHF jako „remote controll“. Navázali jsme 2 QSO, s použitím módu Q65–60D a 60E, se spreadem přes 300Hz. Testovány byly také módy QRA64D a E. Při spojení, kdy OK1DFC vysílal a příjmu u DL0SHF jsme pozorovali, že Q65–60D má oproti QRA64D o 2 dB větší rezervu a QRA64E má o 2 dB větší rezervu oproti QRA64D. V opačném směru si Q65–60D a E si vedly podobně a byly o 2dB! lépe než QRA64D a 1dB lépe než QRA64E, při použití běžného textu ve vyměňovaných zprávách. Tyto údaje jsou založeny na přehrávání nahraných souborů s WSJT-X 2.4.0-devel 10f574 a 2.3-rc2. Srovnání je však spíše základní vzhledem k tomu, že jsme zaznamenali pouze několik souborů každého módu a sub-módu, což ale stačilo k prokázání, že Q65 je lepší než QRA64. Od té doby nebylo provedeno žádné další srovnávání.

Druhý 24GHz test byl proveden 29. prosince 2020 se stejným zařízením. Tentokrát jsme se o QSO nepokoušeli, ale místo toho jsme si vyměňovali pevné zprávy, aby bylo možné testovat průměr. Použili jsme módy 60D, 60E a 120E a spread byl ještě vyšší než v předchozím testu, v maximu pokusu dosahoval až 500 Hz. Když jsme se znovu podívali na zaznamenané soubory, s výhodou zprůměrování v 10f574, potvrdili jsme, že Q65 funguje velmi dobře s vysoce rozptýlenými signály, jako jsou ty, které byly zaznamenány na 24 (a 47GHz) EME. Pomocí analýzy degradace jsme zaznamenali malá zlepšení dekódovacího prahu od 60D přes 60E až po 120E. Výsledky také ukázaly, že při této úrovni šíření mohlo být 120E poněkud narušeno inter-symbolovým rušením, protože delší doba ukázala jen malý přínos. Máme zájem ještě vyhodnotit režim 120s s odstupem tónu podobným jako 60E. [Při použití referenčního spektra při příjmu a vhodném výběru TX frekvence (pro 60E vysílání jsme použili 600Hz) neočekávám, že by existovala nějaká významná omezení zařízení s režimem typu ‚120F‘.] OK1DFC navrhuje, aby pro tento mód byl vysílací kmitočet 600 Hz nastaven pevně v SW tak, aby bylo zajištěno, že šířka filtru komerčních zařízení umožní průchod celého spektra kmitočtu potřebného k přenosu tohoto módu. V testech se bude dále pokračovat.

Tolik tedy k uvedenému prvnímu testu. Já jsem potom v lednu 2021 ještě testoval mód Q65–60D v pásmu 10 GHz. Přínos při srovnání s QRA64, nebo JT4F byl jednoznačný. Nový SW s Q65–60D je již běžně ke stažení a používá se od února při EME spojeních. Dále pokračuje testování nových módů v pásmu 24 GHz i se změnami úrovně výstupního výkonu. Snad také v březnu konečně proběhne test i v pásmu 47 GHz. Pro zajímavost uvedu, že na 24 GHz by můj signál z použité paraboly offset 260cm strana DL0SHF dekódovala i při úrovni 1W RF !!!. Další informace samozřejmě přinesu, jakmile se něco dalšího podaří realizovat.

Spojení, která jsem v uplynulém období realizoval:

24 GHz

05/12/2020 08:10 DL0SHF –9/-18

08/12/2020 09:25 DL0SHF –7/-14, 10:06 WA6PY O/RO CW #4   

10 GHz

20/02/2021 15:21 HB9DUK –17/-19, IK6CAK –18/-17, IK0HWJ –16/-18, F5VKQ –14/-16, DL6ABC –10/-20 #67 JT, WA3RGQ –17/-17, IW2FZR –14/-16, OE4WOG –13/-16 #68 JT,

25/02/2021 20:03 HB9DUK –13/-16

24 GHz

27/02/2021 19:45 JA1WQF –16/-17, 19:59 JA1WQF O/RO CW #5

V závodech DUBUS 13cm a 70cm jsem nebyl QRV. Jednak je díky čínskému viru ve zpoždění výroba mojí nové antény a také bylo mnoho jiné práce. Budu se však těšit na slyšenou během jara a léta.