CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Stabilita IC9700 pro WSJT a EME vyřešena

Datum: 25. 6. 2019 (Od:OK1DFC)

Stabilita IC9700 pro WSJT a EME vyřešenaICOM zapracoval na úpravě SW pro IC9700 a od verze 1.10 funguje 10 MHz vstup REF in, jako vstup pro oscilátor, který stabilizuje vnitřní oscilátor TRXu. Použitím GPS LO 10MHz je tak možno stabilizovat kmitočet TRXu na všech pásmech a i pro použití jako mezifrekvence pro MW EME provoz.

Doporučuji před instalací stáhnout všechny dostupné informace. Upgrade nového SW je velmi jednoduchý a neměl by činit nikomu zásadní problémy. ICOM píše v aplikačním listu pro upgrade na verzi 1.10, a je obsažen samozřejmě ve všech dalších firmwarových upgradech, toto:

  • REF Adjustment

(AUTO ADJ) na obrazovce displeje „REF Adjust“ je změněn na (SYNC to REF IN) SMA konektor REF in nyní automaticky stabilizuje vntřní oscilátor TRXu na externí 10 MHz signál.

1 – připojte na SMA TRXu zdroj stabilního 10 MHz GPS LO

2 – otevřete „REF Adjust“ obrazovku v nastavení. 

 3 – dotkněte se na displaji údaje (Sync to REF IN)

4 – stiskněte START

Objeví se informace o probíhající synchronizaci, nechejte operaci dokončit než se objeví informace (Synchronized) což potvrdí kompletaci procesu.

5 – Stiskněte několikrát EXIT až se objeví základní obrazovka. Stabilizace se dá opět manuálně vypnout, ale pokud ji zapnete podle výše uvedeného postupu je trvale, nezávisle na vypnutí a zapnutí TRXu, v provozu. Nezapomeňte tedy mít vždy připojenu 10 MHz GPS referenci.

Hodně úspěchů při používání TRXu na EME a doufám rovněž na slyšenou přes Měsíc

73! Zdeněk OK1DFC