Milý EME přátelé,

před měsícem jsem se zmínil na EME netu o "kusu SDR softvéru" na kterém jsem pracoval a pokusně jej nazval MAP65. Mnoho z vás žádalo o více informací. V důsledku toho jsem umístil na mé webovské WSJT stránce snímek obrazovky takového příjmu viz linky níže.

Velmi krátce: MAP65 je "zadní okraj" širokopásmového přijímače optimalizovaného pro příjem JT65 signálů. Pracuje společně s Linradem a vhodným RF hardwarem poskytujícím automatickou polarizaci odpovídající příjmu všech zjistitelných JT65 signálů v 90 kHz propustném pásmu a v reálném čase. Program běží pod oběma OS Windows a Linux. V budoucnu pravděpodobně bude pracovat s Winradem, stejně jako Linradem. Současný stav fungování MAP65 může být posouzený ze snímku obrazovky, který byl vyprodukovaný zpracováním 10 minut datového toku 11. listopadu 2006 během druhého víkendu ARRL EME kontestu. V těchto 10 minutách, MAP65 dekóduje téměř 50 značek EME stanic pracujících mezi 144.100 a 144.160. Moje EME anténa byla v té době pouze dvojice 2MXP20 yagi. MAP65 ještě není užívaný pro běžný provoz. Moji EME anténu jsem ihned po závodě opět demontoval a její opětovná instalace mne čeká po příchodu lepšího počasí na jaře tohoto roku. MAP65 stavovou zprávu a snímek obrazovky naleznete zde:

 

http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/MAP65_Status.txt

 

http://pulsar.princeton.edu/~joe/K1JT/MAP65_1.JPG

 

Stejně jako WSJT i MAP65 bude "Otevřený zdroj" softvéru. Doufám, že to přiláká i ostatní zájemce o pomoc při rozvoji tohoto programu.

 

S přáním všechno nejlepší všem,

- - 73, Joe, K1JT

 

 

Volně přeložil OK1DFC 16.01.2007