CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Mezníky EME ve světě

Sestavil Antonín Jelínek, OK1DAI
Profesionální začátky:
1946–01–10 První odrazy od Měsíce na světě byly dosaženy v USA s projektem Diana v pásmu 112 MHz. Vedoucím projektu byl amatér Jack DeWitt N4CBC, který se o získání odrazů neúspěšně pokoušel již 21.5.1940. (QST May 1992 p. 122)
1946–02–06 První odrazy v Evropě v pásmu 120 MHz získal Zoltan Bay a jeho tým z Maďarska.
1950 U.S.Army vybudovala trasu " via Moon" pro spojení Washington D.C. – Hawai
Radioamatérské začátky:
1950–07–15 První amatérské odrazy na světě dosažené W4AO – W3GKP v pásmu 144 MHz. Byl získán jen slabý odraz (QST March 1953 p.11–12)
1953–01–23 W3LZD získal serie spolehlivých odrazů v pásmu 144 MHz s 60 m fixní rombickou anténou. (QST March 1953 p.11–12)
1953–01–27 W4AO také získal serie odrazů s novou 40 m rombickou anténou. Spojení v krátkých oknech pevných antén se nepovedlo. (QST March 1953 p.11–12)
1960–07–21 První amatérské spojení na světě mezi W1BU a W6HB v pásmu 1296 MHz. Na straně W1BU byla použita 5,5 m parabola a 400 W výkonu z PA s klystronem EIMAC 3K2500LX, na vstupu RX byl použit parametrický předzesilovač MA2–1000. U W6HB byl stejný TX i RX anténa byla 2,5 m parabola. (QST September 1960 p.10–11 a 62–66)
1962–08–09 Druhé spojení v pásmu 1296 MHz mezi W1BU a KH6UK.Zařízení W1BU bylo stejné jako u prvního spojení s parabolou 5,5 m. U KH6UK byl stejný TX, RX a 8,5 m Kennedy parabola ze sítě MARS – stejný typ používá K2UYH dodnes. (QST September 1962 p.73)
1963–01–06 První amatérské odrazy na světě dosažené K5KDN – W5SDA v pásmu 432MHz. Toto umožnilo povolení větších výkonů v W na tomto pásmu. Použita parabola 9 m, 800 W výkonu, parametrický předzesilovač a 100 Hz filtr.(QST March 1963 p.60–61)
1964–04–12 První amatérské spojení na světě mezi W6DNG a OH1NL v pásmu 144 MHz. O obtížnosti tohoto kroku svědčí fakt, že W6DNG použil svůj 59 (!) anténní systém 8 sedmiprvkových Yagi. Předchozí dlouhé pokusy s K1HMU nebyly úspěšné. (QST June 1964 p.95–96 ,October 1962 p.52–53 a November 1962 p.72–73)
1964–05–20 První amatérské spojení na světě mezi W1BU a KP4BPZ v pásmu 432 MHz. Při tomto testu byl použit 300 m radioteleskop na Portoriku. Při dalším testu s touto anténou bylo 13.7. navázáno 6 QSO na 432 MHz a 14.7. 15 QSO na 144 MHz. (QST August 1964 p.92–94 a September 1964 p. 96)
1964–07–31 Další spojení na 432 MHz mezi W1BU a W2UK/KH6. Antény paraboly 8,5 m a 700 W výkonu na obou koncích.( QST September 1964 p. 96)
1964–09–27 První spojení Evropa – Amerika na 1296 MHz mezi HB9RG a W1BU.Zařízení W1BU stejné jako při spojení s KH6UK pouze parabola byla 8,5 m. U HB9RG použili 5,5 m parabolu, 400 W výkonu z RCA 7650 a parametrický předzesilovač. ( QST November 1964 p. 76)
Od roku 1965 začíná rozvoj tohoto hnutí na celém světě na všech pásmech až do 47 GHz v současnosti:
1970–03–15 První amatérské spojení na světě mezi WB6NMT a W7CNK v pásmu 220 MHz.
1970–10–19 První amatérské spojení na světě mezi W4HHK a W3GKP v pásmu 2304 MHz.
1972–07–30 První amatérské spojení na světě mezi W5SXD/5 a K5WVX v pásmu 50 MHz.
1987–04–06 První amatérské spojení na světě mezi W7CNK a WA5TNY v pásmu 3456 MHz.
1987–04–25 První amatérské spojení na světě mezi W7CNK a WA5TNY v pásmu 5760 MHz.
1988–01–22 První amatérské spojení na světě mezi K5JL a WA5ETV v pásmu 902 MHz.
1988–08–27 První amatérské spojení na světě mezi WA7CJO a WA5VJB v pásmu 10 GHz.
2001–08–18 První amatérské spojení na světě mezi W5LUA a VE4MA v pásmu 24 GHz.
2005–04–16 První amatérské spojení na světě mezi týmem AD6FP, W5LUA, VE4MA a RW3BP v pásmu 47 GHz.
2005–08–13 První amatérské spojení na světě mezi RU1A a SM2CEW v pásmu 28 MHz.
2006–01–08 První (???) vlastní EME odrazy v pásmu 21 MHz poslouchal JH1KRC.
2009–02–15 První amatérské spojení na světě mezi ZS6WAB a GD0TEP v pásmu 70 MHz.
2013–01–13 Další krásné vlastní odrazy ES5TV v pásmu 21 MHz8×5el. monstrem na stožáru 70m.
2013–02–17 První vlastní odrazy v pásmu 77,5 GHz poslouchal RW3BP. Bohužel zatím neexistuje protistanice s dostatečným výkonem. Sám používá 60W výkonu a přijímač 6dB. Poslouchal jej také W5LUA.