Strana "EME DUBUS EU Contest"

[Zpět na hlavní stranu]

EME ZÁVODY

Účast a výsledky OK stanic

EME European DUBUS Contest

 

Zpracoval podle DUBUS a materiálů Tondy OK1DAI - OK1DFC

 

PODMÍNKY

 

Tento závod je vyhlašován

od roku 1985, nejprve jako R.E.F.  EME  Contest

od roku 1995 společně jako R.E.F. - DUBUS  EME Contest

od roku 1996 pouze jako EME  European  DUBUS Contest

Závod je vyhlašován v kategoriích Single (S), Multi (M), Single-Multi (SM) a Multi-Multi (MM)
R.E.F. EME Contest 1985
OK1KIR 6.místo MM
R.E.F. EME Contest 1991

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

1.místo

1.místo

1.místo

4.místo

432 MHz QRP

1296 MHz QRP

2320 MHz QRP

MM

EME European DUBUS 1998

OK1DFC

OK1DFC

OK1DFC

22.místo

11.místo

12.místo

432 MHz S

1296 MHz S

SM

EME European DUBUS 1999

OK1DFC

OK1DFC

OK1DFC

23.místo

7.místo

8.místo

432 MHz S

1296 MHz S

SM

Závod je od roku 2005 vyhlašován také v kategoriích DIGITAL a CW/SSB provoz
EME European DUBUS 2005

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

13.místo

5.místo

3.místo

17.místo

2320 MHz M

5760 MHz M

10 GHz M

MM

EME European DUBUS 2006

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1DFC

1.místo

1.místo

2.místo

2.místo

3.místo

6.místo

12.místo

432 MHz DIG

5,7 GHz

2,3 GHz

10 GHz

MULTIBAND

1296 MHz QRP

432 MHz QRO

EME European DUBUS 2007

OK1KIR

OK1MS

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1CA

OK1KIR

OK1KIR

2.místo

10.místo

23.místo

2.místo

1.místo

nehodnoceno

7.místo

7.místo

1296 MHz DIG

144 MHz QRP

1296 MHz QRP

2,3 GHz

5,7 GHz

10 GHz

10 GHz

multiband

EME European DUBUS 2008

OK1DFC

OK1TEH

OK1TEH

OK1MS

OK1KKD

OK1DFC

OK1DFC

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1DFC

1.místo

1.místo

7.místo

11.místo

13.místo

5.místo

1.místo

7.místo

5.místo

3.místo

1.místo

1.místo

1.místo

4.místo

5.místo

1296 MHz digi - QRO

432 MHz digi - QRP

144 MHz - QRP

144 MHz - QRO

144 MHz - QRO

432 MHz - QRO

1296 MHz - QRO

1296 MHz - QRO

2,3 GHz

3,4 GHz

5,7 GHz

10 GHz

24GHz

Multiband

Multiband

EME European DUBUS 2009

OK1MS

OK1DFC

OK1KIR

OK3RM

OK1CA

OK1DFC

OK1KIR

OK1KIR

OK1CA

OK1KIR

OK1KIR

OK1KIR

OK1DFC

OK1CA

5.místo

4.místo

9.místo

27.místo

1.místo

4.místo

5.místo

1.místo

1.místo

1.místo

3.místo

4.místo

8.místo

17.místo

144 MHz

1296 MHz

1296 MHz

1296 MHz

2,3 GHz

2,3 GHz

2,3 GHz

3,4 GHz

3,4 GHz

5,6 GHz

10 GHz

Multiband

Multiband

Multiband

EME European REF/DUBUS contest 2010 - CW

 

OK1MS

7.místo

144 MHz

OK1DFC

2.místo

432 MHz

OK1DFC

OK2DL

OK1CA

3.místo

10.místo

12.místo

1296 MHz

OK1CA

OK1DFC

OK1KIR

OK2DL

4.místo

5.místo

6.místo

17.místo

2,3 GHz

OK1KIR

OK1CA

1.místo

2.místo

3,4 GHz

OK1KIR

OK1CA

2.místo

3.místo

5,6 GHz

OK1CA

OK1KIR

2.místo

2.místo

10 GHz

OK1CA

OK1DFC

OK1KIR

OK2DL

3.místo

5.místo

9.místo

16.místo

Multiband

EME European REF/DUBUS contest 2011 - CW

 

 

OK1MS

OK1KIR

10.místo

32.místo

144 MHz

144 MHz DIGI

OK1CA

7.místo

432 MHz

OK2DL

OK1CA

OK1KIR

OK2ULQ

OK1YK

1.místo

3.místo

6.místo

47.místo

59.místo

1296 MHz

OK1CA

OK1KIR

1.místo

5.místo

2,3 GHz

OK1KIR

OK1CA

1.místo

6.místo

3,4 GHz

OK1KIR

OK1CA

1.místo

2.místo

5,6 GHz

OK1KIR

OK1CA

1.místo

4.místo

10 GHz

OK1KIR

1.místo

24 GHz

OK1CA

OK1KIR

1.místo

2.místo

Multiband

EME European REF/DUBUS contest 2012 - CW

 

 

OK1MS

5.místo

144 MHz

OK1DFC

6.místo

432 MHz

OK1DFC
OK1CS
OK2DL
OK2ULQ
OK1KIR

2.místo

21.místo
23.místo
28.místo
35.místo

1296 MHz

OK1CA
OK1DFC
OK2ULQ
OK1KIR

2.místo

5.místo
26.místo
30.místo

2,3 GHz

OK1KIR

OK1CA

3.místo

6.místo

3,4 GHz

OK1CA

OK1KIR

2.místo

3.místo

5,6 GHz

OK1KIR

OK1CA

1.místo

9.místo

10 GHz

OK1KIR

1.místo

24 GHz

OK1DFC
OK1CA
OK1KIR
OK2ULQ
5.místo
6.místo
11.místo
29.místo

Multiband

Celkově dosažené výsledky a umístění OK stanic

v průběhu celého trvání DUBUS EME kontestů

1.místo

26x

2.místo

14x

3.místo

9x
 

[Zpět na hlavní stranu]