CURRENT MOON PHASE
Aurora:status
E-skip 2m:status
E-skip 4m:status
Geomag:status
logo eme
logo mmmonvhf
Logo-GES

Účast a výsledky OK stanic v ARRL EME Contestech

[ Zpět na stránku Výsledky soutěží ]
TNX Tondovi – OK1DAI
Celkově dosažené výsledky a umístění OK stanic v průběhu celého trvání ARRL EME Contestů
1.místo 53×
2.místo 20×
3.místo 21×
U některých ročníků se po kliknutí na název závodu objeví výsledkové listiny ve formátu pdf.
EME ARRL Contest 2020 Results and comments
OK1CA 3.místo Single Operator CW Only All Band 
OK1CS 5.místo Single Operator CW Only 1.2 GHz 
OK1KKD 6.místo Single Operator CW Only 1.2 GHz 
OK1DIX 3.místo Single Operator All Mode 144 MHz
OK1BRT 65.místo Single Operator All Mode 144 MHz
OK1TEH 5. místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK2DL 1. místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1DFC 7. místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1YK 29. místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1USW 42. místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1IL 44. místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK2AQ 1. místo Single Operator All Mode 10 GHz
OK1KIR 1. místo Multi Operator All Mode 24 GHz

EME ARRL Contest 2019 Results K1DS comments 

OK1CA   

OK1DFC

OK1DIX

OK2AB

OK1TEH

OK2POI

OK2DL 

OK1YK 

OK2AQ 

OK1KIR

4.místo

3. místo

1.místo

43.místo

7. místo

15.místo

1. místo

18. místo

3. místo

1. místo

Single Operator CW Only All Band

Single Operator All Mode All Band

Single Operator All Mode 144 MHz

Single Operator All Mode 144 MHz

Single Operator All Mode 432 MHz

Single Operator All Mode 432 MHz

Single Operator All Mode 1.2 GHz

Single Operator All Mode 1.2 GHz

Single Operator All Mode 10 GHz

Multi Operator All Mode 2,3 GHz

EME ARRL Contest 2018 Full Results
OK1DIX 1.místo Single Operator All Mode 144MHz
OK2D 3.místo Multi Operator All Mode 432MHz
OK1TEH 9.místo Single Operator All Mode 432MHz
OK2VSO 25.místo Single Operator All Mode 432MHz
OK1DFC 1.místo Single Operator All Mode 1,2GHz
OK2DL 2.místo Single Operator All Mode 1,2GHz
OK1CA 6.místo Single Operator CW only 1,2GHz
OK2ULQ 11.místo Single Operator All Mode 1,2GHz
OK2PE 14.místo Single Operator CW only 1,2GHz
OK1IL 24.místo Single Operator All mode 1,2GHz
OK1KIR 1.místo Multi Operator All Mode 2,3GHz
OK2AQ 3.místo Single Operator All Mode 10GHz
EME ARRL Contest 2017 Line scores Full Results
OK8WW 7.místo Single Operator CW Only 1,2GHz
OK2DL 6.místo Single Operator All Mode 1,2GHz
OK1YK 8.místo Single Operator All Mode 1,2GHz
OK1CA 1.místo Single Operator All Mode 2,4GHz
OK2AQ 2.místo Single Operator All Mode 10GHz
OK1KIR 1.místo Multi Operator All Mode 10GHz
EME ARRL Contest 2016 Line scores Full Results
OK1CA 1.místo Single Operator CW Only All Band
OK1DFC 5.místo Single Operator All Mode All band
OK2AQ 19.místo Single Operator All Mode All band
OK1DIX 2.místo Single Operator All Mode 144 MHz
OK1DIG 9.místo Single Operator All Mode 144 MHz
OK1TEH 5.místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK1YK 7.místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK2DL 1.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1IL 12.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK2ULQ 15.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1CS 5.místo Single Operator CW Only 1,2 GHz
OK1KIR 1.místo Multi(?) Operator All Mode 5,7 GHz
EME ARRL Contest 2015 + Line scores QST Article
OK2DL 2.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1YK 9.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK2AQ 14.místo Single Operator All Mode All band
OK1CA 1.místo Single Operator CW Only All Band
OK1MS 1.místo Single Operator CW Only 144 MHz
OK2POI 4.místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK1KIR 1.místo Multi Operator All Mode 10 GHz
EME ARRL Contest 2014 (QST) Line scores 
OK1CA 1.místo Single Operator CW Only All Band
OK1MS 1.místo Single Operator CW Only 144 MHz
OK1DIX 3.místo Single Operator All Mode 144 MHz
OK2POI 3.místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK1TEH 4.místo Single Operator All Mode 432 MHz
OK1CS 6.místo Single Operator CW Only 1.2 GHz
OK2DL 1.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1DFC 2.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK2ULQ 7.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1YK 9.místo Single Operator All Mode 1.2 GHz
OK1KIR 1.místo Multi Operator All Mode 10 GHz
EME ARRL Contest 2013 (QST) Line scores 
OK1CA 3.místo Single op. CW only All Band
OK1DIX 3.místo Single op. All Mode – 144 MHz
OK1TEH 1.místo Single op. All Mode 432 MHz
OK2POI 2.místo Single op. All Mode 432 MHz
OK1CS 4.místo Single op. CW only 1,2 GHz
OK2ULQ 8.místo Single op. CW only 1,2 GHz
OK1KIR 1.místo Multi op. All Mode 10 GHz
OK1CA 3.místo Single op. All mode 2,3 GHz
OK1CA 2.-3.místo Single op. All Mode 3,4 GHz
OK1CA 3.místo Single op. All Mode 10 GHz
EME ARRL Contest 2012 (QST) Line scores
 
OK1CA 4.místo Single op. CW only All Band
OK1DIX 3.místo Single op. All Mode – 144 MHz
OK1DFC 1.místo Single op. All Mode 1,2 GHz
OK2ULQ 5.místo Single op. CW only 1,2 GHz
OK1KIR 1.místo Multi op. All Mode 5,7 GHz
OK1CA 2.místo Single op. All Mode 5,7 GHz
OK1CA 1.místo Single op. All Mode 10 GHz
EME ARRL Contest 2011 (QST) Line scores
 
OK1MS 2.místo Single op. CW only – 144 MHz
OK2POI 1.místo Single op. All Mode 432 MHz
OK2DL 1.místo Single op. All Mode 1.2 GHz
OK2ULQ 7.místo Single op. All Mode 1.2 GHz
OK1KIR 1.místo Multi op. All Mode 24 GHz
EME ARRL Contest 2010 (QST) Line scores
 
OK1DFC 3.místo Single All Mode All Band
OK1DFC 1.místo Single All Mode 432 MHz
OK1DFC 1.místo Single All Mode 1.2 GHz
OK1MS 1.místo Single CW only 144 MHz
OK2POI 2.místo Single All Mode 432 MHz
OK2DL 2.místo Single All Mode 1.2 GHz
OK1CA 1.místo Single All Mode 2.4 GHz
OK1KIR 1.místo Multi All Mode 5.7 GHz
EME ARRL Contest 2009 (QST)
 
OK1MS 2.místo 144 MHz Single CW only
OK2POI 2.místo Single op. All. mode 432 MHz
OK1CA 1.místo 2,3 GHz Single op.
OK1KIR 1.místo Multi op. CW Only All Bands
Od roku 2004 byla soutěž rozdělena na kategorie ve všech pásmech 50 – 1296 MHz.
Kategorie: SA – single analog, SD – single digital, . SAS – single analog assisted, SDS – single digital assisted, SMA – single mix assisted, SMB – single multiband – MMM – multi-multiband, MA – multi analog, MAS – multi analog assisted
Od roku 2004 přibyly kategorie 50 – 1296 MHz a 2304 MHz and up se stejným rozlišením (SMW + MMW).
Dosud používaný systém násobičů DXCC +W1–0 a VE1–7 byl od roku 2004 nahrazen DXCC + US státy a VE provincie.
Takže výsledky do roku 2003 včetné nejdou srovnávat s výsledky od roku 2004. V dalších ročnících byly podmínky měněny poměrně často a tak historické porovnávání ztratilo smysl.
EME ARRL Contest 2008 (QST)
 
OK1UGA 5.místo 144 MHz Mix.mod.asis.
OK1CA 2.místo 1296 MHz SA
OK1KIR 1.místo 2,3 GHz up Multi
EME ARRL Contest 2007 (QST)
 
OK1MS 3.místo 144 MHz SA
OK1UGA 4.místo 144 MHz SDS
OK1KKD 7.místo 144 MHz SDS
OK1TEH 2.místo 432 MHz SMA
OK1DFC 2.místo 1296 MHz SA
OK1CA 1.místo 5,7GHz SA
OK1KIR 1.místo 2,3 GHz up Multi
EME ARRL Contest 2006 (QST) Line scores
 
OK1CA 1.místo 2,3 GHz SA
OK1DFC 2.místo 50 –1296 MHz SA
OK1KIR 1.místo 5,7GHz M
OK1TEH 9.místo 144 MHz SA
EME ARRL Contest 2005 (QST)
 
OK1CA 4.místo SMB
OK1DFC 1.místo 1296 MHz SAS
OK1KIR 1.místo 2,3 GHz MMM
EME ARRL Contest 2004 (QST)
 
OK1CA 4.místo 1296 MHz S
OK1UWA 1.místo 10 GHz S
Další závody od roku 1983 do roku 2003 jsou vždy na podzim v kategoriích single (S) ,multi (M) a komerční zařízení ©.
Všechny tři kategorie jsou hodnoceny v single-bandu (např. 144 S, 144 M, 432 C ), nebo multi-bandu ( SM single-operátor -multi-band nebo MM multi-operátor – multi-band).
EME ARRL Contest 2003 (QST)
 
OK2BDQ 10.místo 432 S
OK1CA 4.místo 1296 S
OK1UWA 1.místo 10 GHz S
OK1KIR 3.místo 10 GHz M
EME ARRL Contest 2002 (QST)
 
OK1DIG 13. místo 432 S
OK1UWA 1.místo 10 GHz S
EME ARRL Contest 2001 (QST)
 
OK1DIG 22.místo 144 S
OK1KIR 1.místo 5760 M
EME ARRL Contest 2000 (QST)
 
OK1KIR 1.místo 5760 M
EME ARRL Contest 1999 (QST)
 
OK1DFC 10.místo 1296 S
OK1KIR 1.místo 5760 M
EME ARRL Contest 1998 (QST)
 
OK1DFC 3.místo 1296 S
OK1KIR 1.místo MW MM
EME ARRL Contest 1997 (QST)
 
OK1MAC 61.místo 144 S
OK1DFC 6.místo 1296 S
OK1KIR 2.místo 10GHz S
EME ARRL Contest 1996 (QST)
 
OK1DFC 39.místo 432 S
OK1CA 18.místo 1296 S
OK1KIR 1.místo 5760 M
EME ARRL Contest 1995 (QST)
 
OK1KIR 3.místo 1296M
EME ARRL Contest 1994 (QST)
 
OK1CA 1.místo 432 C
OK1KIR 4.místo MM
EME ARRL Contest 1993 (QST)
 
OK1CA 21.místo 432 S
OK1KIR 8.místo MM
EME ARRL Contest 1992 (QST)
 
žádný účastník
EME ARRL Contest 1991 (QST)
 
OK1KIR 1.místo 2304 M
EME ARRL Contest 1990 (QST)
 
OK1MS 14.místo 144 S
OK1KIR 5.místo MM
EME ARRL Contest 1989 (QST)
 
OK1MS 11.místo 144 S
OK1KIR 3.místo MM
EME ARRL Contest 1988 (QST)
 
OK1MS 19.místo 144 S
OK1KRA 6.místo 144 M
OK1KIR 1.místo MM
EME ARRL Contest 1987 (QST)
 
OK1MS 13.místo 144 S
OK1KRA 3.místo 144 M
OK1KIR 4.místo MM
EME ARRL Contest 1986 (QST)
 
OK1MS 12.místo 144 S
OK1KRA 31.místo 144 M
OK3KMY 45.místo 144 M
OK1KIR 2.místo MM
EME ARRL Contest 1985 (QST)
 
OK1MS 12.místo 144 S
OK1KIR 2.místo 1296 S
EME ARRL Contest 1984 (QST)
 
OK1MS 19.místo 144 S
OK2TU 25.místo 144 S
OK2VMD 68.místo 144 S
OK1KIR 9.místo MM
EME ARRL Contest 1983 (QST)
 
OK1MBS 20.místo 144 S
OK2TU 23.místo 144 S
OK1KRA 47.místo 144 S
OK1KIR 6.místo MM
Prvních pět ročníků proběhlo v termínu duben – květen ve dvou kategoriích single a multi.
EME ARRL Contest 1982 (QST jaro) (QST podzim)
 
OK3CTP 31.místo single
OK1KIR * 5.místo multi
OK1KIR ** 6.místo MM
*jarní závod **podzimní závod – v roce 1982 byly totiž závody dva
EME ARRL Contest 1981 (QST)
 
OK3CTP 12.místo single
OK1KIR 8.místo multi
EME ARRL Contest 1980 (QST)
 
OK3CTP 14.místo single
EME ARRL Contest 1979 (QST)
 
OK1KIR SWL
EME ARRL Contest 1978 (QST)
 
žádný účastník
[ Zpět na stránku Výsledky soutěží ] [ Zpět na začátek stránky ]